:::
 • Go Back

Chi phí

 

Share To:
FacebookTwitterplurk

Học phí và các chi phí khác

i. Bảng giá học phí sau chỉ áp dụng cho học kỳ mùa thu 2016. Học phí sẽ thay đổi hàng năm (Lưu ý: Có 2 học kỳ cho mỗi năm học)

Học viện Học phí/Học kỳ
Học viện Kỹ thuật NT$65,960
Trường quốc tế Công nghệ và Quản lý NT$150,000
Học viện Kinh tế
(Chương trình cử nhân – quản trị kinh doanh quốc tế (giảng dạy bằng tiếng anh) NT$87,000)
NT$57,370
Học viện Tài chính NT$57,370
Học viện Khoa học NT$65,420
Học viện Khoa học xã hội và Nhân văn NT$56,480
Học viên Thông tin và Kỹ thuật Điện NT$65,960
Học viên xây dựng và Phát triển NT$65,960
Trường Kiến trúc
(Chương trình đại cương, trường kiến trúc 79.150 đại từ)
NT$65,960

Ghi chú:

 1. Học phí và các lệ phí khác của Chương trình tiền đại học dành cho sinh viên quốc tế năm thứ nhất sẽ được thông báo sau khi được Bộ Giáo dục Taiwan chấp nhận. Năm thứ hai, học phí sẽ được điều chỉnh phù hợp với cho sinh viên đang theo học. 
 2. Bảng giá học phí của Học viện Kỹ thuật áp dụng cho Khoa KHoa học và Kỹ thuật môi trường, Khoa Kỹ thuật và khoa học vật liệu, và Quang tử học.
 3. Bảng giá học phí của Học viện Kinh doanh áp dụng cho Khoa quản lý đất đai, Khoa Giao thông vận tải và Logistics.
 4. Các chi phí phát sinh cho Chương trình Tiến sĩ ngành Kinh doanh là 12.600 đài tệ 1 học kỳ, và 11.640 đài tệ cho một khóa học tín chỉ.
 5. Các chi phí phát sinh cho Chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh quốc tế (IMBA) và ZLC-FCU chương trình song bằng về Logistics và Kinh doanh là 10,800 đài tệ một học kỳ, và 8,700 đài tệ cho 1 khóa học tín chỉ.

 

Học phí và các chi phí phát sinh danh cho Trường Kiến trúc mới thành lập, sẽ được thông báo sau khi có sự chấp thuận của Bộ Giáo dục.

 

Bảo hiểm

  Bảo hiểm sinh viên Khoảng 215 đài tệ/học kỳ
Bảo hiểm quốc tế Bảo hiểm y tế sinh viên quốc tế
(06 tháng đầu mới nhập học)
Khoảng 500 đài tệ/tháng
  Bảo hiểm y tế quốc gia
(Bắt đầu tính từ tháng 7 sau khi nhập học)
Khoảng 749 đài tệ/tháng
 1. Cho đên khi đủ điều kiện để được đăng ký Chương trình Bảo hiểm y tế Quốc gia, sinh viên quôc tế cần phải mua Bảo hiểm thân thể (cho 07 tháng đầu tiên ở Taiwan). Bảo hiểm ở nước ngoài phải được chứng nhận bởi Văn phòng Đại diện của Taiwan ở nước ngoài tại quốc gia của sinh viên đó, hoặc Văn phòng đại diện của Taiwan ở nước ngoài gần nhất.
 2. Để đủ điều kiện đăng ký Chương trình Bảo hiểm y tế Quốc gia, sinh viên quốc tế phải có thẻ cư trú và đã cư trú tại Taiwan liên tục trong vòng 06 tháng.
 3. Vui lòng liên hệ với Ban Hợp tác quốc tê để biết thêm thông tin về Bảo hiểm y tế: http://www.oia.fcu.edu.tw

 

Nhà ở và Chi phí sinh hoạt

 1. ký túc xá sinh viên sẽ được cung cấp cho sinh viên lưu trú. Lệ phí ký túc xá sẽ được thanh toàn vào học kỳ mùa thu và mùa xuân. Lệ phí ký túc xá cho năm học 2017-2018 được thông báo trên website của Ban học sinh sinh viên, Bộ phận quản lý nhà ở (http://www.shs.fcu.edu.tw) .
 2. Phòng ký túc xá có giá phòng khác nhau tùy thuộc và các vật dụng và kích thước phòng ở. Phòng ở sẽ được sắp xếp bởi Bộ phận quản lý nhà ở.
 3. Đặt cọc tiền an ninh (1500 đài tệ/kỳ) và phí quản lý (trong khoảng 2700 đài tệ/kỳ đến 3000 đài tệ/kỳ) phải được thanh toán khi đến đăng ký ở ký túc xá. Phiếu thu lệ phí ký túc xá sẽ được gửi cho sinh viên khi lớp học bắt đầu và phải đến thanh toán ở Ngân hàng Cathay United Banh, nằm ở tầng 1 toàn nhà hành chính thứ hai của FCU.
 4. Sinh viên nên lên kế hoạch ở trong ký túc xá cho cả năm. Trong suốt quá trình ở đó, sẽ không được hoàn lại tiền ở và đặt cọc. The quy định học phí và chi phí phát sinh khác của FCU, việc hoàn lại phí sẽ được hoàn lại cho sự vắng mặt có lý do, ra khỏi ký túc xá sau khi hết hợp đồng, chuyển nhượng, hoặc những người mắc bệnh truyền nhiễm phải ra khỏi ký túc xá. Lệ phí ký túc xá dành cho các sinh viên sống ở ký túc xá trong suốt một năm học sẽ không được hoàn lại. Những sinh viên mà không sống trong khu vực ký túc xá trong khoảng 1 năm học thì phải bổ sung tiền phí ký túc xá đối chiếu với danh mục phí ký túc xá yêu cầu danh cho sinh viên.
  Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem website của Ban học sinh sinh viên, bộ phận quản lý nhà ở.
 5. Ngoài học phí và chi phí nhà ở, chi phí sinh hoạt phí vào khoảng US$1,400 đến US$1,800 cho 01 học kỳ. Chi phí sách thì khác nhau bởi các khóa học. Chi phí cho sách khoảng US$200 to US$300 cho 01 học kỳ, nhưng sinh viên cũng có thể tham khảo rất nhiều giáo trình bằng tiếng anh bổ ích có trong thư viện.