:::
  • Go Back

Tài chính cho Học tập

Thông tin Học bổng

Share To:
FacebookTwitterplurk

 (1) Thông tin học bổng
a.Trường Đại học Feng Chia có 02 loại học bổng cho sinh viên quốc tế: Loại A, và Loại B.
 
Loại A cung cấp học bổng miễn phí học phí và Loại B cung cấp một nửa tiền học phí cho năm học đầu tiên. Học bổng sẽ được trao cho người đã hoàn tất các thủ tục đăng ký và lựa chọn khóa học cho năm học. Tiền học bổng sẽ được chuyển 06 tháng 01 lần vào tài khoản cho người nhận vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm.
 
b. Để đăng ký học bổng, đơn giản bằng cách chọn đánh dấu vào Hộp Học bổng trên mẫu đơn đăng ký học danh cho sinh viên quốc tế.
Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng đang nhập vào trang: http://www.admission.fcu.edu.tw
 
c.Người đăng ký mà đăng ký chương trình học Tiếng anh thì nên nộp chứng chỉ Năng lực tiếng Anh như chứng chỉ TOEFL, IELTS, or TOEIC.
 
d.Người đăng ký mà đăng ký học chương trình ngôn ngữ tiếng trung thì nên nộp chứng chỉ Năng lực tiếng trung, như chứng chỉ TOCFL.
 
 
(2) Học bổng Chính phủ Đài Loan
 
Sinh viên quốc tế có thể đăng ký học bổng Đài Loan mà được tài trợ bởi Chính phủ, thông qua Văn phòng Đài Loan của Đài Loan ở nước ngoài trước khi đến Đài Loan. Tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng vào xem trang web:http://www.edu.tw/bicer/